• Przechowalnia 0
 • INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH

  Szanowni Państwo,
  w związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej: RODO, niniejszym przekazujemy informacje dotyczące Państwa danych osobowych, zgodnie z art.13 i 14 niniejszego rozporządzenia, które przetwarzamy:
  1.[dane administratora danych] SYSTEMY GRZEWCZE AR SC MAGDALENA NALEWSKA I RAFAŁ WALTER, tel: +48 881 75 00 77, ar24.com.pl, ar.sklep.pl
  2.[cele i podstawy przetwarzania danych oraz podstawa prawna] Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w następujących celach:
  • w celu wykonania Umów Sprzedaży lub podjęcia działań przed zawarciem Umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Systemy Grzewcze AR SC w związku z realizacją Umowy, w szczególności obowiązków w zakresie ustaw podatkowych i rachunkowych(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Klientem a Systemy Grzewcze AR SC. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  3.[kategoria odnośnych danych] Systemy Grzewcze AR SC przetwarza dane osobowe Klientów w postaci imienia i nazwiska, adresu email, numeru telefonu, adresu zamawiającego oraz dostawy, gdy jest to konieczne do realizacji Umowy Sprzedaży.
  4.[odbiorcy danych] Systemy Grzewcze AR SC może ujawnić dane osobowe Klienta podmiotom świadczącym na rzecz Systemy Grzewcze AR SC usługi księgowe, prawne, kurierskie oraz podmiotom zewnętrznym w celu sprecyzowania i doboru urządzeń. Powierzenie danych tym podmiotom odbywa się na podstawie umowy powierzenia danych, a Systemy Grzewcze AR SC wymaga od takich dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych Klienta.
  5.[okres przechowywania danych] Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania Umowy sprzedaży, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych lub przez okres wymagany przepisami prawa (np. przepisami podatkowymi).
  6.[prawa osoby, której dane są przetwarzane] Klientowi przysługuje prawo do żądania od Systemy Grzewcze AR SC dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych. Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez: 1) kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@ar24.com.pl, 2) kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem 58-200 Dzierżoniów, ul. Rzeźnicza 5c
  7.[skarga na przetwarzanie] Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że Systemy Grzewcze AR SC przetwarza jego dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO.
  8.[źródło pochodzenia danych] Przetwarzane dane osobowe zostały przekazane przez klienta podczas składania zapytania, zamówienia, podpisywaniu umowy o współpracy lub zostały uzyskane ze źródeł powszechnie dostępnych (CEDG, KRS).

  https://www.instagram.com/systemy_grzewcze_ar/
  Akceptuję
  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.